สภาพแวดล้อมของโรงงาน

chefengqu

พื้นที่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

baozhuang

พื้นที่บรรจุภัณฑ์

dianyaqu

แผนกเชื่อม

banchenping

พื้นที่ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป

jiagong

โซนแปรรูป

jianyanqu

พื้นที่ตรวจสอบ